Jak probíhá návštěva obchodníka úvěrové společnosti

Jsou půjčky, které lze vyřídit online, jsou půjčky, které lze vyřídit na pobočce, a potom tu jsou i takové, které se vyřizují v bydlišti žadatele. Jak probíhá taková návštěva obchodníka úvěrové společnosti?

Nejprve žádost a následný kontakt

Postup je klasický. Konkrétní osoba si online nebo telefonicky požádá o půjčku. Vyhodnocení proběhne prvním kolem a následně se čeká na kontakt obchodního zástupce. Ten už si domluví konkrétní schůzku, a to v místě bydliště žadatele. Den a čas se odvíjí od programu žadatele, ale i od vytíženosti obchodníka.

Předložení všech potřebných dokumentů

Nejčastěji jde třeba o výplatní pásky, nebo také výpisy z bankovních účtů. Už do telefonu obchodník většinou řekne, co bude potřebovat. Při schůzce mu stačí tyto dokumenty předložit, aby ověřil jejich pravost a také aby je vyhodnotil. To může být spojeno třeba s telefonátem na centrálu, nebo s elektronickým odesláním hlavních dat, aby mohlo dojít k případnému dalšímu vyhodnocení.

Příprava smlouvy

Pokud je vše v pořádku, může dojít k přípravě smlouvy o úvěru. Tu už má obchodní zástupce připravenou a tak často stačí doplnit jenom základní údaje. A to na základě dvou dokladů totožnosti, kterými se zároveň prověří i totožnost žadatele. Nyní už zbývá jenom podpis na smlouvě a všechny administrativní kroky jsou plně vyřízeny.

Vyplacení peněz v hotovosti

Kdy se návštěv obchodního zástupce v úvěrovém segmentu využívá? Jsou to situace, kdy lidé žádají o hotovostní půjčku. Tedy tu, která je vyplacena přímo na ruku. To znamená, že obchodní zástupce s žadatelem nejenom vše vyřídí a sepíše, ale na konci své návštěvy mu také předá finanční hotovost. Tímto krokem ale návštěvy nekončí. U hotovostních půjček je často standardem i hotovostní splácení. A tak si obchodní zástupce pravidelně jezdí i pro peníze, a to nejčastěji v týdenních intervalech, pokud není vše domluveno jinak.

Publikováno: 04. 12. 2017

Kategorie: Půjčky a úvěry

Autor: Ivana Maloušková